UTVECKLINGSPROGRAM & UTBILDNING

Gå djupare in i dig själv genom längre upplevelsebaserad utvecklingsprogram eller välj att utbilda dig för att både utforska dig själv samtidigt som du får verktyg för att att att ge vidare.
Programmen jag erbjuder är en inre resa för att stärka det inre och yttre ledarskapet i kontakt med själens röst. Ett djupgående holistiskt program och inre process med coaching, reflektion, yoga, meditation och naturbaserad närvaro. 
Utbildningarna jag håller i är inom naturlig hälsa, dvs healing.
Jag erbjuder utbildning inom Reiki Holly Fire (R)
IMG_4227.JPG
Program i själs- & självledarskap

Gå djupare in i din personliga utveckling och skapa starkare själsliga kontakt.

Source Aligned Life & Leadership är ett läkande och starkt transformerande själv- och själsledarskapsprogram. Det bygger på modern kunskap om beteende, utveckling, ledarskap och våra förfäders visdomar om energi, medvetande och föreningen mellan människa - själ - ande.

Under 1 år eller 20 veckor, genom 10 delar och 4 riktningar, följer vi medicinhjulets läkande rörelse, möter arketyper som delpersonligheter och balanserar chakrans energisystem.

 

En inre vandring där du får skala av inlärda program, det som inte är du utan pålagt, inlärt och internaliserats i den grad att du kanske tror att det är du. Du får läka dina sår, ta hand om och inkludera delar som inte fått ta sin plats. Låta dig transformera din energi och kraft så den stärker dig. Lära dig bemästra förmågan att balansera dig, samt skapa vackra inre relationer och energiflöden.

 

När din inre kontakt stärks och du blir mer av den du verkligen är, då stärks även ditt själs- och självledarskap, och din passion och min mission uppenbarar sig. Du finner din plats inuti och den manifesteras utanför som en del i en större helhet.

10 steg med egenarbete för bearbetning och integrering på mentalt, emotionellt, fysiskt och själsligt plan.

10 sessioner (1 gång/månad eller var 14:de dag) i form av samtal med holistisk bearbetning och ceremoniella inslag.

En djupt transformerande resa för dig som vandra inåt och hem. Du som vill ta nästa steg och önskar stöd för att gå på din inre resa till frigörelse och blomning.

11.png
Reiki I och Reiki II, enligt Usui/Holy Fire (R) III

Välkommen på diplomerad Reiki utbildning i Reiki I och Reiki II, enligt Usui & Holy Fire (R) III. Utbildningen sker digitalt och kan göras precis där du är.

 

Reiki utbildningen bjuder in dig till att lära dig grunderna i den japanska healingtekniken och energi- behandling. Du kommer lära dig ge/göra Reiki healing/behandling på dig själv och andra. Du lär dig hur du ger Reiki fysiskt och på distans till andra.

 

Steg I och II i Reiki är en början till eller del av den egna helande resan, och början på att ge healing till andra. Genom att du öppnar dig för energin, frigör du blockeringar, återhämtar energi och helar dig och även din omgivning. När du praktiserar Reiki skapar kontakt med energin och även känsla för behandlingstekniken. Du kommer lära dig och inspireras till hur du kan använda tekniker i ditt dagliga liv och vardagliga sysslor.

 

Jag kommer dela med mig av hur jag använder Reiki i mitt dagliga liv, när jag arbetar som coach/vägledare/ljudterapeut, utbildare och föreläsare. Hur jag använder det för mig, mina nära och kära, mitt dagliga liv och med klienter och grupper. 

 

Reiki betyder: Rei = universell, Ki = livsenergi

 

Du som ger Reiki stödjer att rikta den universella livsenergin. Avslappningen i den som tar emot och livskraftens intelligens stödjer det helande som ska uppstå. Reiki kan riktas till den fysiska kroppen, emotionella och mentala blockeringar, energiflödet i och utanför kroppen, relationer, djur, materiella ting, situationer. Troligtvis mer därtill.

BLI Tina Ikonomidou_3.jpg

RETREAT & ANDRUM 

Önskar du att gå inåt för en kortare tid är du välkommen till en till några dagars vördnadsfulla andrum, till läkande ceremonier och stärkande cirklar, där du som kvinna kan gå in till templet inuti och upp till ditt altare där din livgivande källa flödar.
Retreat och cirklar för dig som kvinna, som vill läka, hedra och fira din kraft.
Du som vill resa dig inuti och leva ut din sanning, tillsammans och i gemenskap med andra kvinnor.
I urminnes tider har kvinnor samlats för att vila, sjunga, dansa, arbeta, glädjas och sörja ihop. Den moderna tidens individualism har för många skapat känslor av ensamhet och separation. Vi behöver varandra för att famna den etthet och naturkraft vi är. Vi behöver åter skapa kontakt med våra rötter, våra livmödrar och styrkan av vår TRIBE. 
Välkommen till fysiska och digitala sammankomster där du som kvinna återhämtar din livskraft, grundar kontakten till livskällan inom dig och låter hela ditt väsen besjälas genom ditt läkande tempel inuti. Det är livmoderns rum, visdom och kreativ kraft vi fokuserar på. Livmodern som står i kontakt med den stora jordmodern som ger liv. Den stora Gudinnan. Hon som som även lever inuti.
Yonienergin i andra chakrat är en guidande energi våra sammankomster. Energi öppnar upp för att komma i kontakt med, känna och omfamna den livs- och kreativa kraft i det tempelrum inuti, är en fantastisk läkande och levande resa. Yoni betyder på sanskrit livmoder/vulva.
Alla retreat som jag erbjuder finner du här i kalendern
På min officiella Facebook sida - 
Tina Ikonomidou www.tinaikonomidou.com
och på Althea Akademins sida www.altheaacademy.com