top of page

LEV I SAMKLANG 

 hållbarhet inifrån & ut

EcoLead -hållbarhet inifrån & ut

EcoLead blir kontaktade av människor - privatpersoner, näringsliv och offentliga verksamheter - som tror på viljan och förmågan att skapa hållbara liv. De önskar professionellt stöd i processen att stärka sitt och andras personliga ledarskap och hälsa. Under 20 års tid har vi arbetat för mänsklig hållbarhet genom att utveckla människor i deras ledarskap och förmåga att skapa välmående livsstil. Vår vision är friska människor på en frisk planet.


Nu tar vi steget ut!

Nu tar EcoLead steget ut. Vi kommer fortsätta utveckla och utbilda inom ledarskap och hälsa för att bidra till mänsklig hållbarhet och vi kommer göra det ute, i naturen. Det är dax för oss att mötas i de levande gröna rummen som ger oss hälsa, skapar kontakt och bjuder in till att förstå att vi är del av ett större system. Ett ekosystem. Vår övertygelse är att friska människor med tryggt och salutogent personligt ledarskap tar hand om sin yttre värld. De förstår att den inre miljön och yttre miljön hänger ihop. Vårt arbetssätt är: hållbarhet inifrån och ut. 

 
Ta del av våra naturbaserade utvecklingsprogram, utbildningar och upplevelser. Få ökad medvetenhet, närvaro och kontakt. Skapa nya vanor och ett mer hållbart sätta att leda & leva. 
FullSizeRender.JPG

Är du arbetsgivare? Investera

Hållbart Ledarskap
Ledarskapsprogram med coaching
Naturbaserat ledarskapsprogram som genom mental, emotionell, fysisk och existentiel träning, medvetandehöjning och kraftfull coaching stärker förmågan till hållbart ledarskap. 
 
För vem?
  • Chefer som vill träna sitt ledarskap & skapa hållbarhet.
  • Alla som vill utveckla sig själv och sitt självledarskap.
Hållbar Hälsa
Hälsoprogram med coaching
Hälsofrämjande program med löpande coaching, varannan vecka, med fördel i naturen som ger verktyg för att stärka hälsan, skapa balans och hållbar livsstil. 
För vem?
​​
  • Alla som vill skapa en balanserad livsstil i liv/arbete.
  • Personer med stress, oro, ångest relaterade symptom.  
Hållbart Arbetsliv 
Grupputveckling & föreläsningar 
 
Processledande grupputveckling för slutna och öppna grupper, samt  interaktiva föreläsningar som ger insikter och verktyg helhetshälsa,  personlig hållbarhet och hållbart ledarskap. Öppnar upp för förändring och utveckling. 
Slutna processer skräddarsys.
För öppna processer se kalendariet.
  • Helhetshälsa
  • Personlig hållbarhet 
  • Hållbart ledarskap
Naturen som lärare

 

Vi inkl naturbaserad utveckling för att lära, om oss själv, av och med naturen. Lär om vårt inre ekosystem.

Vandra & meditera

 

Naturen har påvisade hälsofaktorer.
Vi kombinerar
natur, rörelse och 

närvaro. Vandra, yoga & meditera.  

Välj gröna rum

 

Vi processleder och förelässer gärna i det gröna.  Byt ut konferensrummet mot ett naturnära rum. 

IMG_1831.JPG
4.png

KOMBINATIONEN GÖR VÅRA PROGRAM UNIKA

5.png
Ledarskap

Våra program baseras på djupgående metoder för att komma åt sitt autentiska jag, kärnvärderingar, vision och mening.

 

De stödjer till att skapa förändring och nå önskade mål för arbetsliv såväl som privatliv. Ett tillitbaserat och salutogent ledarskap  bygger på medvetet personligt ledarskap med en inre kontakt och närvaro.

De metoder vi använder kopplar bort autopiloten genom att öka medvetenheten och tränar upp nya tankemönster, som ger andra kroppssensationer, känsloreaktioner, beteenden och resultat.

Metoder som vi använder är bland annat mental träning, NLP, ICC/ICF coaching  hypnoscoaching, samt meditation.

Vi har även erfarenhet av MI, KBT bas.

Givetvis är vi certifierade inom de metoder vi använder. 

7.png
HÄLSA

Vår 20-åriga erfarenhet av att arbeta med människor har gett oss insikten att en grundläggande sund hälsa med en upplevd livsbalans är en förutsättning för att människor ska kunna utvecklas och växa.

 

Våra program både kartlägger livsbalansen, identifierar utvecklingsområden inom hälsa och ger verktyg för daglig träning av fysisk, mental och/eller emotionell hälsa.

Verktyg som vi lär ut är andningstekniker för att reglera nervsystemet och ändra mentala/emotionella tillstånd, samt  närvaroträning genom mindfulness/meditation och

eventuellt yoga/kontorsyoga.

 

Dessa verktyg har visat stor positiv effekt för att minska destruktiv högprestation, stress, ångest & oro. 

6.png
NATUR

Vi betraktar människan som del av naturen och en därmed naturen som en viktig del av människan. Vi är del av samma helhet med möjlighet till ett stort lärande och läkande. 

Den erfarenhet vi har gjort, med flera inom vår bransch och forskare inom området, är att människor behöver lugna och stimulansfria miljöer att vistas i. Naturen har en påvisad återhämtande och läkande effekt. Kan betraktas som en naturlig terapeut, med full tillgänglighet.

I vårt arbete vistas vi gärna i naturen för att komma i djupare kontakt med vem vi är, hur vi tänker, känner och agerar just för att vi är i ett avslappnat och tillgängligt tillstånd. 

Naturen har en hälsofrämjande påverkan på oss som bidrar till återhämtning, närvaro och ger i förlängningen möjlighet till att fatta beslut och ha kraft att leva ett välmående liv. 

IMG_2040_Original.JPG

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV
FÅ KOSTNADSFRI PROVLÄSNING

Genom att du fyller i dina uppgifter godkänner du att Tina Ikonomidou sparar dina kontaktuppgifter för utskick av nyhetsbrev och erbjudanden gällande hennes verksamhet.  Läs vår integritetspolicy/samtycke

Kolla din mail :)

LivetsAlkemi-O-3D.png
Livets alkemi om att söka, finna och gå sin väg i livet.
Fyll i ditt namn & din epost. 
Nyhetsbrev
bottom of page