Services

TJÄNSTER

Här får du en översiktsbild av mina tjänster, de verktyg jag använder mig av och de perspektiv jag utgår från. Tack för ditt förtroende och mod!

10.png

Mentorsprogram

Source Aligned Life & Leadership är ett  transformerande mentorsprogram där du under 1 år får fri tillgång till stöd för djup personliga & själslig utveckling på alla plan. Ett program för dig som vill leva i linje med din kärna och innersta längtan.

Medelstor

DE548950-D2EC-4344-A856-DE4EFDF0D81E.jpeg

Energiterapi

Energiterapi är i regel en liggande sessioner där jag frigör, renar,  balanserar och återställer fysiska, mentala, emotionella & själsliga laddningar i energisystemet. Du är aktiv genom andning, rörelser och samtal.  Trumma & andra vibrationsinstrument används.

Medelstor

2020-07-14 20-45-04_crop.jpg

Samtal 

Holistisk coaching för dig som behöver du ett bollplank som ställer klargörande och förflyttande frågor, ger speglingar, tar dig till en inre plats där du kan hämta upp och stärkas av dina egna resurser, samt då förbi hindrande föreställningar. Vi utgår från dig som helhet.

Medelstor

27429367679_daa73a9ee3_o.jpg

Kurser & Retreat

Du kan ta del av löpande kurser, kortare workshops till längre retreats med olika teman. De inkluderar antingen ett eller flera element, som yoga, meditation, soundhealing, övningar, yonisteam. Läs i kalendern 

Medelstor

FaR.jpeg

Subventionerat pris

För dig med FaR -fysisk aktivitet på recept.

Ta kontakt för mer information.
actiway-logo-portal-2.png

Friskvård!

Är din arbetsgivare ansluten till Actiway?

Använd då din friskvårdpeng därigenom. Fråga oss för mer information. 

Image by Ralph (Ravi) Kayden

VERKTYG & PERSPEKTIV

Jag tror på helhet och att vår läkning, växtkraft oh blomning kräver att alla delar av oss är delaktiga och inkluderade. Därför tar jag naturligt hänsyn till människans mentala, emotionella, fysiska och själsliga aspekt/er i mitt arbete. Den erfarenhet jag har efter att ha stöttat människor på sin personliga och professionella utveckling under snart 20 år, är att det är när vi får vara hela som verklig utveckling sker.
I mitt arbete kombinerar jag verktyg från västerländsk kunskap med visdom från österländska läror, och inkluderar naturfolkens ceremonier och självaste naturen som lärare.Här är det holistiska perspektiv jag utgår från och nedan de verktyg jag använder mig.
SAL&L Training (2).png

MINA METODER

Mentalt

Emotion

Coaching
NLP
MI - motiverande samtal
EQ - emotionell IQ

Fysiskt

Yoga
Andning
Dynamiskt
Djup/Lugn

Energi

Andning
Ljud/vibration
Energiförflyttning
Meditation
Dynamiska
Tysta & stilla
Events 2021 (5).png