top of page

Våra metoder

This is your Services Page. It's a great opportunity to provide information about the services you provide. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want to share with site visitors.

Coaching

Coaching är en samtalsteknik med fokus på lösning, möjligheter och resurser för att skapa förändring.
Dynamiska frågor som väcker nya tankar, ger nya perspektiv och leder till nya insikter. 

Uttryckande konstterapi

Meditation är ett tillstånd av total avslappning, närvaro och avspänt fokus. Genom olika meditationstekniker tränas färdighet upp i att observera kropp, tankar och emotioner. Meditation ger ett betraktande starkt sinne som skapar förmåga att förhålla sig till tankars och känslors behov av tillfredställelse.

Yoga

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to edit the content and make sure to add any relevant information that you want to share with your visitors.

NLP

NLP - neurolingvistisk programmering - är ett arbetssätt med modeller för att ​skapa fördelaktiga kognitiva 
förändringar genom att ändra tanke-, beteende och kommunikationsmönster. Bidrar till att nå önskad livsmål.

Naturterapi

Vi tar del av naturen som en plats för lärande, närvaro, avslappning, återhämtning och energikälla.
Antingen är vi gemensamt i naturen, 
om det är en del av behovet, eller rekommenderar vi olika aktiviteter (snarare icke aktiviteter) i naturen på egen hand. Vi betraktar oss som del av naturen och använder den som såväl terapeut och som lärare.

Meditation

Meditation är ett tillstånd av total avslappning, närvaro och avspänt fokus. Genom olika meditationstekniker tränas färdighet upp i att observera kropp, tankar och emotioner. Meditation ger ett betraktande starkt sinne som skapar förmåga att förhålla sig till tankars och känslors behov av tillfredställelse.

What Our Clients Say

Name, Title

I'm a testimonial. Click to edit me and add text that says something nice about you and your services. Let your customers review you and tell their friends how great you are.

bottom of page