top of page

Upplevelsebaserad terapi


Köp en session eller flera

  • 1 30 min
  • 1 850 svenska kronor
  • Sundstorget 2, Helsingborg

Beskrivning av tjänsten

Djupgående session för dig som vill ge själv tid att ha ett genomgående samtal om ditt liv och det som uppstår i ditt inre i relation till det, för att sedan bearbeta det i kroppen genom upplevelsebaserad terapi. Du får stöd att möta dig själv, omfamna det emotionellt oläkta och släppa taget om föreställningar som inte tjänar dig. Du frigör dig på flera plan (emotionellt, mentalt, fysiskt) genom att vi fokuserar på ditt energiflöde i kroppen och frigör lagrade känslominnen i kroppen. Många beskriver det som att de får mer energi och kontakt med sin livskraft och lust. Sessionen sker inledningsvis med samtal sittandes på stol och och därefter lägger du dig på en bädd på golvet och är aktiv genom olika andningstekniker, meditation, ljud/musik och ibland även rörelser. Min uppgift är att vägleda dig till att känna trygghet och närvaro i kroppen, öka syresättningen, därmed energiflödet och låta tankar och känslor synliggöras, mötas och bearbetas. Detta sker i kombination med utforskande frågor som fokuserar på kroppen och dess upplevelser. Avslutningsvis reflekterar du över din upplevelse genom den uttryckande konstens verktyg, skriva, måla och/eller ge uttryck genom ljud/musik. Moment som vanligtvis inkluderas är: - Inledande guidad meditation - Kroppsnärvaro - Lugna nervsystemet genom andning - Aktivera energisystem genom andning - Mjuka kroppsrörelser - Ljudterapi genom instrument/musik - Klargörande frågor/samtal under session - Uttryck konst för reflektion genom att skriva/måla/musik Du får guidning och verktyg med dig efter sessionen för din fortsatta bearbetning & utveckling. Mer information om Existentiell coaching finner du på BOKA sidan för tjänsten Existentiell coaching. ____ En kund beskriver en session så här: "Tina, det du gör, eller det som verkar genom dig är alldeles otroligt. Det går inte att beskriva med ord, det är på den nivå där ord inte existerar, och ändå, på något sätt kan man göra små försök. Otroligt tacksam, att bli hållen, att få se, förstå, vara i något så sårbart och fullständigt transformerande, det är livet! Och döden. Så nära, så nära. Tack tack, för du hjälper mig, att du kan dela tid med rum och rum med tid, läka det som var för tidsåldrar sedan. Det är ju helt makalöst. Vilken skillnad, allt det som är viktigt får leva i ljuset " ____ Pris: 1850 kr per timme (moms tillkommer vid fakturering till företag) Tid: 90 minuter


Avbokningspolicy

Om du behöver avboka gör det i tid och ge någon annan möjligheten. Avbokning utan läkarintyg: Sessioner senaste 12 timmar innan bokad tid. Retreat/kurs: senaste 7 dagar innan aktivitet. Utbildning: senaste 30 dagar innan utbildning. Efter ovannämnd tid faktureras hela beloppet.


Kontaktuppgifter

  • Sundstorget 2, Helsingborg, Sverige


bottom of page