top of page

Naturbaserad coaching


Skapa ett innerligt, meningsfull och rikt liv & arbetsliv

  • 1
  • 1 250 svenska kronor
  • Sundstorget 2, Helsingborg

Beskrivning av tjänsten

Naturbaserad coaching är för dig som vill skapa sig ett innerligt, meningsfullt och hållbart liv där du upplever balans, glädje och livsenergi. Coachingen sker i naturen, för att skapa inre och yttre kontakt. Vi använder naturen som lärare och terapeut. Min roll är att guida dig, ställa coachande frågor och stödja dig att uppleva, få klarhet och hitta en väg till. Det du önskar. Jag utgår från ett salutogent helhetsperspektiv som innebär att jag fokuserar på att stärka din inre resurser, såväl mentalt, emotionellt, fysiskt och existentiellt, så att du kan nå den förändring du önskar för din hälsa, dina relationer, arbetsliv/företagande och kanske hela din livsstil. Du kanske funderar över livsfrågor, har känslor kopplade till dem och en kropp som känner av frågorna som behöver ventileras, bearbetas och förflyttas. Det kan exempelvis vara frågor som: Hur hanterar jag min stress? Min ångest och oro? Vad vill jag? Vad längtar jag efter? Hur kan jag må bättre och trivas på mitt arbete? Ska jag byta jobb? Öppna företag? Vad har jag för drömmar? Hur skapar jag bra relationer? Hur kommer jag över sorgen av separation och annan förlust? Hur får jag tillbaka min livslust? Hur skapar jag balans och harmoni? Varför känner jag mig otillräcklig? Svårt att säga nej? Uttrycka mina behov? I samtalet är min roll att närvarande lyssna på det du har behov att prata om, få stöd och perspektiv på. Jag ställer frågor så att du får komma närmare dig själv och finna till svaren inom dig själv. Min roll är låta dig bli stärkt inifrån genom att uttrycka dig, bli lyssnad på och guidad genom fördjupande och klargörande frågor. Vi möts digitalt för samtal under 60 minuter. Andningsövningar, mindfulness och meditation kan förekomma om du önskar det i samtalet och som verktyg in i din vardag. ____ Pris: 1250 kr per timme (moms tillkommer vid fakturering till företag) Tid: 60 minuter


Avbokningspolicy

Om du behöver avboka gör det i tid och ge någon annan möjligheten. Avbokning utan läkarintyg: Sessioner senaste 12 timmar innan bokad tid. Retreat/kurs: senaste 7 dagar innan aktivitet. Utbildning: senaste 30 dagar innan utbildning. Efter ovannämnd tid faktureras hela beloppet.


Kontaktuppgifter

  • Sundstorget 2, Helsingborg, Sverige


bottom of page