top of page

Mentorsprogram


Årsprogram för avancerad personlig och professionell utveckling.

  • 2 h
  • 53 280 svenska kronor
  • Sundstorget 2, Helsingborg

Beskrivning av tjänsten

Mentorsprogram Mentorsprogram för avancerad personlig och professionell utveckling. För dig som börjat omvärdera vad som är viktigt för dig, ditt liv och din omgivning. Du kanske redan har gjort livsval som känns nya, vill göra flera eller vill ha mod att våga. Du vet att den yttre resan och vägen till att förändra livet går inifrån och ut, om förändringen ska vara ankrad och bli del av ditt nya jag. Därför vill du blicka in, lära känna dig själv mer, utveckla inifrån och låta det sedan manifesteras i det yttre. Du kan även vara eller vill bli ledare och företagare som vill få stöd i sitt entreprenörskap genom detta mentorsprogram. Då arbetar vi med spegling av ditt inre liv och yttre skapande/utveckling av ditt ledarskap/företagande. Ge dig själv ett år av utveckling med en mentor - coach & terapeut - som stödjer dig hela vägen. Ni möts varje månad. Du har stöd 24-7 och gör även ett digitalt online program mellan träffarna. Starkt transformerande och värdefullt att investera i att ta fullt stöd på din utvecklingsresa. Utvecklingsprogram för dig som vill satsa på välintegrerad transformation i ditt liv.   DETTA INGÅR I PROGRAMMET 10 kraftfulla fysiska/online sessioner á 2 h  Fri löpande coaching 24-7 via samtal/chatt/mail 1 års onlineprogram 10 etapper/moduler Egenträning ca 800 h Del nätverksforum  Inkl diplomering ONLINEPROGRAM Kompletterande och fördjupande ettårigt digitalt program till de månatliga sessionerna. Innehåller 10 moduler med övningar för bearbetning och integrering utifrån mentalt, emotionellt, fysiskt och existentiellt perspektiv. Programmet inkluderar även övningar med naturnärvaro för att skapa naturkontakt och ge förutsättningar för att leva i samklang med omgivande ekologi. Övningarna innehåller: *Reflektion & skrivande *Yoga & andningsträning *Meditation *Naturbaserad närvaro *Egenträning ca 800 timmar *Del i nätverksforum *Diplomering SAL&L Training Boka: Genom att hitta en lämpligt tid för första lära känna samtal (kostnadsfritt) . Pris: 53 280 kr ex moms Beloppet faktureras enligt överenskommelse. Vid delbetalning tillkommer 500 kr per betalning. Avbokning med full återbetalning 30 dagar innan startdatum. Därefter faktureras hela beloppet. Med värme Tina Ikonomidou


Avbokningspolicy

Om du behöver avboka gör det i tid och ge någon annan möjligheten. Avbokning utan läkarintyg: Sessioner senaste 12 timmar innan bokad tid. Retreat/kurs: senaste 7 dagar innan aktivitet. Utbildning: senaste 30 dagar innan utbildning. Efter ovannämnd tid faktureras hela beloppet.


Kontaktuppgifter

  • Sundstorget 2, Helsingborg, Sverige


bottom of page