top of page

Kroppsterapi

Frigör din energi genom kroppsterapi

  • 1 timma 30 minuter
  • 1 850 svenska kronor
  • Fysiskt i Helsingborg eller online

Beskrivning av tjänsten

I denna djupgående kroppsterapi får du stöd att möta dig själv, omfamna det emotionellt oläkta och släppa taget om föreställningar som inte tjänar dig. Du frigör dig på flera plan (emotionellt, mentalt, fysiskt) genom att vi fokuserar på ditt energiflöde i kroppen och frigör lagrade känslominnen i kroppen. Många beskriver det som att de får mer energi och kontakt med sin livskraft och lust. Sessionen sker inledningsvis med ett kort introduktionssamtal sittandes på stol och därefter lägger du dig på en bädd på golvet och är aktiv genom olika andningstekniker, meditation, ljud/musik och ibland även rörelser. Min uppgift är att vägleda dig till att känna trygghet och närvaro i kroppen, öka syresättningen, därmed energiflödet och låta tankar och känslor synliggöras, mötas och bearbetas. Detta sker i kombination med utforskande frågor som fokuserar på kroppen och dess upplevelser. Avslutningsvis reflekterar du över din upplevelse genom den uttryckande konstens verktyg, skriva, måla och/eller ge uttryck genom ljud/musik. Moment som vanligtvis inkluderas är: - Inledande guidad meditation - Kroppsnärvaro - Lugna nervsystemet genom andning - Aktivera energisystem genom andning - Mjuka kroppsrörelser - Ljudterapi genom gong/trumma/musik - Klargörande frågor/samtal under session - Uttryck konst för reflektion genom att skriva/måla/musik Du får guidning och verktyg med dig efter sessionen för din fortsatta bearbetning & utveckling. En kund beskriver en session så här: "Tina, det du gör, eller det som verkar genom dig är alldeles otroligt. Det går inte att beskriva med ord, det är på den nivå där ord inte existerar, och ändå, på något sätt kan man göra små försök. Otroligt tacksam, att bli hållen, att få se, förstå, vara i något så sårbart och fullständigt transformerande, det är livet! Och döden. Så nära, så nära. Tack tack, för du hjälper mig, att du kan dela tid med rum och rum med tid, läka det som var för tidsåldrar sedan. Det är ju helt makalöst. Vilken skillnad, allt det som är viktigt får leva i ljuset " ____ Jag utgår från ett salutogent helhetsperspektiv som innebär att jag fokuserar på att stärka dina befintliga inre resurser, såväl mentalt, emotionellt, fysiskt och existentiellt. Vill du läsa om vad existentiell hälsa är och vilka dimensioner som innefattas enligt WHO så skriver jag om det på hemsidans förstasida. ____ Pris: 1850 kr (moms tillkommer vid fakturering till företag, enskild firma/aktiebolag) Tid: 90 minuter


Avbokningspolicy

Om du behöver avboka gör det i tid och ge någon annan möjligheten. Avbokning: Sessioner senaste 12 timmar innan bokad tid. Retreat & kurser: senaste 14 dagar innan aktivitet. Utbildning: senaste 30 dagar innan utbildning. Efter ovannämnd tid faktureras hela beloppet.


Kontaktuppgifter

0736-377030

tina@ecoleadsweden.com

Tina Ikonomidou 20 års erfarenhet av att utveckla människor & organisationer, Örebrogatan, Helsingborg, Sverige

bottom of page