top of page

PRIVATA SESSIONER

Här får du en överblick över de privata sessioner som jag erbjuder. De är indelade i två kategorier: Samtal & Samtal med energiterapi. Klicka på knappen så kan du läsa mer och boka direkt.
 

Vad är skillnaden på Samtal & Samtal med energiterapi?

Sessionerna Samtal sker sittandes i stol där huvudverktyget är samtal genom coaching utifrån ett holistiskt perspektiv. Andningsövningar och mindfulness/meditation förekommer. Vi jobbar främst på det mentala och emotionella planet.

På sessionerna under kategorin Samtal med energiterapi liggande du ner på en bädd på golvet och är aktiv genom genom olika kraftfulla andningstekniker, meditation, ljud och rörelser. Min uppgift är att vägleda dig in i kroppen för att öka energiflödet så att fysiska, emotionella och mentala begränsningar kan synliggöras och frigöras. Det sker i kombination med utforskande frågor som fokuserar på lagrade kropps- och känsloupplevelser. Inriktningen på sessionen avgöra vilken metod jag använder. Det är bra att veta att det är kraftfulla sessioner.
5.png

VERKTYG & PERSPEKTIV

Annons BOK Livets Alkemi (Facebook-omslagsbild) (Tumblr-banderoll) (1).png
Jag tror på helhet! Att vår läkning, växtkraft och blomning kräver att alla delar av oss är delaktiga och inkluderade. Därför tar jag naturligt hänsyn till människans mentala, emotionella, fysiska och själsliga aspekt/er i mitt arbete. Den erfarenhet jag har efter att ha stöttat människor på sin personliga och professionella utveckling under snart 20 år, är att det är när vi får vara hela som verklig utveckling sker.


I mitt arbete kombinerar jag verktyg från västerländsk kunskap med visdom från österländska läror, och inkludera naturen som lärare.
 
14.png

Fysiskt

Skog
Yoga
Andning
Dynamiskt
Lugnt

Energi

Reiki
Ljud/vibration
Shamanskt
bottom of page