top of page

PRIVATA SESSIONER

Här får du en överblick över de privata sessioner som jag erbjuder. De är indelade i två kategorier: Coaching & Terapi. Klicka på knappen så kan du läsa mer och boka direkt.

Vad är skillnaden på Coaching & Terapi?

Coaching sker sittandes i stol där huvudverktyget är samtal genom coachande frågor utifrån ett holistiskt (helhets-) perspektiv. Det innebär att vi inkluderar den fysiska, mentala, emotionella och existentiella aspekten. Andningsövningar och mindfulness/meditation kan förekomma om det är hjälpsamt. Holistisk coaching kan användas för stresshantering, livsbalans, förändring och utveckling i liv och arbetsliv.

På sessionerna under kategorin Terapi är det Uttryckande konst med energiterapi som erbjuds. Vi börjar först med ett inledande och orienterande samtal. Därefter lägger du dig på en bädd på golvet och är aktiv genom olika andningstekniker, meditation, ljud/musik och ibland även rörelser. Min uppgift är att vägleda dig till att känna trygghet och närvaro i kroppen, öka syresättningen, därmed energiflödet och låta tankar och känslor synliggöras, mötas och bearbetas.  Detta sker i kombination med utforskande frågor som fokuserar på att du ska komma i kontakt med lagrade känsloupplevelser i kroppen. Inriktningen på sessionen avgöra vilken metod jag använder. 

VERKTYG & PERSPEKTIV

Annons BOK Livets Alkemi (Facebook-omslagsbild) (Tumblr-banderoll) (1).png
Jag tror på helhet! Att vår läkning, växtkraft och blomning kräver att alla delar av oss är delaktiga och inkluderade. Därför tar jag naturligt hänsyn till människans mentala, emotionella, fysiska och själsliga aspekt/er i mitt arbete. Den erfarenhet jag har efter att ha stöttat människor på sin personliga och professionella utveckling under snart 20 år, är att det är när vi tillåter oss att vara hela som verklig utveckling sker.


I mitt arbete kombinerar jag verktyg från västerländsk kunskap med visdom från österländska läror, och inkludera naturen som lärare.
 
14.png

Fysiskt

Skog
Yoga
Andning
Dynamiskt
Lugnt

Energi

Reiki
Ljud/vibration
Shamanskt
bottom of page