Tillrop! Guider träd framTa mina händer och skriv

Skriv min historia

Skriv


Jag öppnar en bädd av ljus

Ett helgat rum

För dig vackra barn


För dig fina liten

Energibarn på jorden

Vilsna själar

Så i kontakt


Sökandes små

Gamla själar

Utan vägledning

Skräckslagna mödrar


Mitt barn

Mitt barn

Mitt barn


Bedjan

Maktlöshet

Rädsla om barnlöshet


När det enda som är kvar

är bönen

bönen om nåd

bönen om ljus


I famnen av modern

Alla energibarn

Skickade av gud

Bevakade av änglarna


Panikslagna mödrar

Vädjar till livet

Barnet inuti


Barn av änglaljus

Våra guider på jorden Större än livet

Famlar sig fram


Känner allt

Vet allt

Förnerkar

På okänd mark


Jorden

En främande plats