top of page

På med kängorna

På med kängorna och ta dig ut!!

Det kan rädda livet på dig, mig och mänskligheten.


Vår kollektivt ohälsa ökar samtidigt som vi ska rädda planeten och mänskligheten. Hur ska vi rädda den om vi själva inte är friska? Allt hänger ju ihop. Vi ett ekosystem.


Första steget i min värld är att fråga sig:

Hur skapar jag friskhet och balans i mitt egna mikroekosystem? (dvs liv inkl nära relationer till människor, djur, miljö)


Enligt Försäkringskassans statistik från april 2019 var över 36 000 personer sjukskrivna.

Den psykiska ohälsan ökar sakta och successivt. Efter pandemin visar studier att specifikt den mentala ohälsan ökat.


Så vad gör vi?

Vi kan gräva där vi står och använda de hälsofaktorer som finns nära oss.I Sverige har vi privilegiet att ha fantastisk natur med skogar, vatten, fjäll, ängar och myrar nästan runt varje knut. Vi har ca 5 100 naturreservat i Sverige.


Det finns en ökande mängd forskning som lyfter fram vikten av grön rehabilitering, där naturen, speciellt skogen, spelar en avgörande roll för vår hälsa och välbefinnande.


Hälsa menar WHO handlar hälsa inte bara om att vara fri från sjukdom utan att uppnå fysiskt, psykiskt (mental/emotionell) och socialt välbefinnande. Att ge sig ut i naturen kan vara ett kraftfullt sätt att främja både sin kroppsliga och mentala hälsa, särskilt när vardagen präglas av stillasittande och höga krav. Att ströva i skog och mark ger möjlighet till fysisk aktivitet och inre lugn, samt kan öka känslan av samhörighet och välmående.


Att möta skog och natur väcker olika känslor och reaktioner hos människor, men generellt sett bidrar det till ökad glädje, frihet och positiva interaktioner både med naturen och andra.


Vad gör skogen för mig?


Jo, när jag strövar i skog känner jag hur lugnet infinner sig och mina tankar blir klarare. Det ger mig en känsla av samhörighet och välbefinnande på ett sätt som få andra aktiviteter kan matcha. I naturen vaknar något inom mig till liv, jag känner mig lycklig, fridfull och fri. Upplever en djup kontakt med mig själv såväl naturen Det är som att hela jag faller på plats i en större helhet.


Följ med mig ut i naturen!!

Antingen på tu man hand eller i grupp.

Läs mer här: www.ecoleadsweden.comComments


bottom of page