Låt oss minnasLåt oss minnas kraften

Låt oss minnas fallet

Tiden då vi reste oss fria


Kvinna, prästinna, moder & gudinna

Du som tagit din plats i cirkeln

Du som har ropat ut ditt namn


Här är jag!

På platsen som är min

I kraften av cirkeln


Sida vid sida

Vi som vill minnas

Vi som minns


Släpp din börda

Hedra din sorg

Sången är här


Sjung, sjung, sjung

Ut med din ton

Glända världen


Du minns

Du syns

Du står kvar


In i ditt hjärta

Lys med ditt ljus

Äg ditt mörker


Du är hel

Fullkomligt hel

Aldrig helare


Tiden är nu

Cirkeln är sluten

Vila dig i kraften


Vi är många

Vi blir fler

Vi sjunger visdomens sång


In i din livmoder

Sätt dig på din tron

Trumma, trumma, trumma


Vi är hållna

Vi är guidade

Vi tar vår plats inuti