top of page

Allt är inte som det ser ut

Många hyllar mig för min öppenhet kring min mångfald. Mitt mod att visa så många nyanser av mig och att jag inte håller tillbaka delar som kan ses annorlunda och tom opassande i de olika kretsar som jag rör mig i. Jag är dessutom minimalt intresserad av att förklara och underlagsbevisa något för någon.


Saken är den att det sällan är som det ser ut.Hos de mest strikta kan jag möta den största friheten. De mest rädda möta det största modet. De mentala möta de djupaste känslorna. De ”kärleksfulla” möta stora portioner av förnekade skuggor. De ”spirituella” möta ego, manipulation och förvirring. De starka möta det sköraste. De snällaste möta det maskerade. De hårda möta det mjukaste….. and so on.


Jag vet att de jag möter har mer i sig än det som syns. Det som inte syns är ofta det jag är intresserad av. När jag är och visar hela mig så blir effekten att jag får en kontaktyta och igenkänning med så många. Inte tvärtom som många är rädda för. Sen kan vissa av mina andra delar skrämma, locka, väcka avsky, nyfikenhet, frågesättning, irritation, längtan etc. Eftersom det finns en kontakt och igenkänning så är det lättare att i mötet inkludera det okända och nya. Viljan att bjuda in, visa och blotta oss blir naturligare. Vi vågar vara mångfasetterade och hela. Min erfarenhet säger att vi vill det. Många i varje fall, även om vi vill ha integritet, så vill vi våga visa vem vi är. Vi är mer lika än vi många gånger tror, om vi ser till helheten. Det synliga och dolda.


Jag har lärt mig att det sällan är som det ser ut. När jag bara ser EN del som vet jag att det finns MER.


Att visa och leva variationen av mig ger mig friheten att vara jag, röra mig fritt i olika kretsar och möta vem som.


Jag gillar att ha ett fripass till att vara, leva och jobba i olika världar. Vägen till fripasset för mig är att omfamna och tillåta mig vara mångfalden av mig. Jag säger inte att det är så för alla. Jag har inte och kommer aldrig ha en allmängiltig sanning. Jag har bara min upplevelse och väg. Min sanning.


Så vad vill jag säga?

Allt är inte som det ser ut!


I businessvärlden möter jag mycket andlighet. Så som det i andligheten finns mkt business. I det ”vanliga” bor det unika och det unika bor det ”vanliga”. Allt finns i alla. Alla världar har allt i sig.

ÄVEN OM DET INTE SYNS ❤️


Det ligger mkt i klyschan: allt är ett! Vi är alla ett!

Saken e den att vi har allt i oss.

VI ÄR MÅNGFALD

Kommentarer


bottom of page