top of page
6A85999B-42CB-4AC8-A914-BF9911547630.jpeg

MIN VANDRING

Jag är nu mogen att kalla mig för vildkvinna som lever och lär i livet, gärna nära naturen, i kontakt med min innersta längtan och min passions livsväg. Jag har vandrat upp i ljuset, ner i jorden, mött härligheterna och potential gömd i skuggan. Slickat mina sår och gått in i den kreativa kraften gömd i mitt sköte, min livmoder. På min väg har jag mött min vildkvinna, det visa, det mänskliga, det sköra. Mött min krigare och drakgudinna. Örnens vingar har växt på min hud och jag börjar lära mig flyga i örnens anda. Under många år har jag hämtat hem, samlat och omfamnat delar av mig själv. På den väg vandrar jag. Att gå djupare in i kvinnans mångfacetterade kraft. Min och även din!

Jag bjuder in, öppnar upp och håller space för dig som vill komma nära allt du är. Under mina snart 20 år med att arbeta med samtal har jag fått förtroendet att stödja tusentals människor och hundratals grupper på deras personliga och själsliga väg och stöttat mängder med människor i deras livsval och karriär. Ledare har varit och är mitt fokus, såväl chefer, entreprenörer som självledare. Jag har själv varit chef/VD och officiell ledare i mer än 15 år och drivit bolag i 10 år.

 

Jag tror på att leva som jag lär och lära det jag lever eller levt igenom!

Att jag dedikerat mitt liv åt att lära känna mig, förstår människan/beteende/ förändring, samt den jordsliga och energimässiga helhet vi är en del, har varit avgörande för mitt själv- & själsledarskap, och stöd till andra i deras ledarskap. 


Jag är en brobyggare, som rör mig mellan världar och trivs i de flesta. Businessvärlden eller den spirituella, jord eller himmel. Båda del av samma värld! Jag jobbar med människor och deras innersta, vilken värld de kommer ur och språk de talar spelar mig ingen roll. Jag har coachat flera tusentals personer och faciliterat hundratals ledarskap/utvecklingssammanhang för grupper, alla från sin unika plats. 

Jag är dubbelexaminerad akademiker och har min skolning i det forskningsbaserade. Med det som grund älskar jag att bredda mina vingar, flyga högt och inkludera mer. Jag har alltid haft den ena foten i vetenskapen, på jorden i business och den andra i det mystiska, spirituella och alternativt livsbejakande. Mitt spirituella intresse började som barn genom kvinnorna i mina familjeled. Det växte när jag som ungdom upptäckte meditation och snart därefter började mitt intresse av yoga och genom bla andning förflytta energi. 

Min fascination är urfolks kulturer, livsstil och de shamanska verktyg för läkning och transformation. Jag använder gärna ljud och vibration från både trumma och gong i mitt arbete för att stödja till inre kontakt, att frigöra och kraftsätta. 

 

Mitt bidrag till människan, och främst kvinnan, är att vara ett stöd på vägen till ett innerligt och djupt meningsfullt liv, i kontakt med den egna kärnan och livskraften.

 

Passion är mitt ledord!

UTBILDNING & ERFARENHET I KORTHET

 • Magisterexamen i Etniska relationer 

 • Fil. kand. arbetsvetenskap inom Programmet för kompetensutveckling & ledarskap

 • ICF coach, MI - motiverande samtal, KBT kort 

 • NLP Practitioner

 • DISC certifierad, beteendestilsanalys

 • Ackrediterad för FIRSTBEAT hjärtfrekvensmätning (livsstilsanalys)

 • Kundaliniyoga- & meditationslärare 2 årig utbildning

 • Mediyogainstruktör

 • Ljudterapeut av Metab Benton, USA

 • Therapy training 1,5 år, Oshorisk, Danmark

 • Energywork Training med Sagapriya Delong, Portugal

 • Holy Fire (R) III Karuna Reiki (R) Master

 • Munay Ki - de nio riterna, vandringen i de heliga bergen Pachatusan

 • Shamansk healing - naturmedicin i Amazonas

 • Årsprogram Shamansk dearmorering & wombhealing

 • Expressive Art therapy utbildning (uttryckande konstterapi) 2 år

Min CV med erfarenhet och  utbildningar kan du ta del av här.

 

Referenser finns både här och på LinkedIn.

fjällandskap

TJÄNSTER & LIVSPROJEKT

Från dubbel examinerad akademiker, till att arbeta som chef i ungefär 15 år och sedan förena min  kompetens med existentiella livsfrågor för bidra till hållbar hälsa, autentiskt ledarskap och passionerade liv. Jag har startat några bolag och betraktas av många som entreprenör. Själv ser jag mig som kreatör. Jag älskar att ge liv. Mina bolag har fokuserat på holistiskt hälsa och utveckling för att stödja till personlig hållbarhet. Grundande och var VD för HelhetsAkademin AB, nytänkande hälsofrämjande företagshälsan i Helsingborg, med team på 25 personer. Jag sålde HelhetsAkademin januari 2020 och driver numera coaching & utbildningsbolaget EcoLead AB som fokuserar är på holistisk och hållbar hälsa, liv & ledarskap. 

PRIVATPERSONER

Bidrar med transformerande coaching och energiterapi för
frigörelse och ökad livsenergi  genom privata sessioner och årsprogram.


 

FÖRETAG

Samarbetar med nationella och lokala företag, samt kommuner. Processleder utveckling, cooachar chefer och medarbetare i personlig hållbarhet och stärkt arbetshälsa. 
 
Läs mer på: www.ecoleadsweden.com

BÖCKER

Debuterat med det poetiska verket Livets alkemi  den 11 december 2022.

Sedan tidigare gett ut ljudboken , Porten in med 7 guidade meditationer. 
 
2020-07-14 21-58-37 Red.jpg
bottom of page