top of page

Mänsklig hållbarhet handlar om att hålla över tid

EcoLead är ett utvecklings- och utbildningsföretag inom ledarskap och hälsa med mission att bidra till mänsklig hållbarhet och vision om friska människor på en frisk planet. 

Människan är vår passion och jorden vårt enda hem. Det är vårt enkla WHY till att vi engagerat och enträget gör det vi gör. Vårt HOW är - hållbarhet inifrån och ut - genom utvecklingsprogram, utbildningar och upplevelser - inom ledarskap & hälsa. Vårt WHO är privatpersoner, näringsliv och offentlig verksamhet som förstår att mänsklig hållbarhet är viktigt på riktigt. Att vårt ledarskap och vår hälsa är avgörande för att skapa friskt liv, inre så väl som yttre ekosystem. Allt hänger ihop!


Om var och en av oss börjar med oss själva och gör vad vi kan för att hålla som människor. Om vi gör vad vi kan för att vara hela och från den plats leda oss själv och andra, då har vi tagit viktiga steg till att skapa en bättre värld. Det ger oss förutsättningar att kunna kommunicera, interagera med varandra och fatta goda beslut för oss, för andra och för planeten.
 
Allt börjar med oss själva!
Tina Ikonomidou
Grundare av EcoLead 
2020-07-14 20-43-40_edited_edited.jpg

Tina Ikonomidou

Utvecklare, processledare och föreläsare
Från dubbel examinerad akademiker, till organisationsutvecklare och chef inom HR-branschen under15 år, och vidare till att 2016 grunda och bli VD för pionjär företagshälsa med fokus på helhetshälsa. Missionen var då som nu att bidra till mänsklig hållbarhet. Numera sätts människan i relation till naturen och dess ekosystem. Tina gör det genom naturbaserad utveckling i koppling till det personliga ledarskapet och hälsa. 

Under 20 år har Tina fått förtroendet att coacha 1000 -tals människor och processleda 100 -tals grupp. Hon har med sin breda metodikportfölj utvecklat & utbildat såväl privatpersoner som medarbetare i nationella & internationella bolag i ledarskap, hälsa och personlig hållbarhet.

 
Tina är även yoga- och meditationslärare och varit del i att införa yoga och meditation på arbetsplatser. Därmed öppnat upp nyfikenhet kring den existentiella hälsans påverkan i forum där den aspekt är outtalad. Hon har lett workshops, retreats och resor för personlig utveckling med innehållande bla yoga och meditation i Sverige och utomlands sedan 2011.

Att guida människor till innerliga, meningsfulla och hållbara liv, är Tinas personliga mission. Det ger henne mening och känsla av att gemensamt skapa en välmående värld. 
  • Fil. kand. Arbetsvetenskap 

  • Fil. mag Internationella relationer.

  • Fördjupning: hälsa, natur och kultur

  • ICF coach, MI, KBT kort,

  • Yoga & meditationslärare

  • Uttryckande konst terapimetodik

Våra samarbetspartners

.Tillsammans med handplockade samarbetspartners arbetar vi för ett välmående samhälle.
Inom EcoLeads nätverk finns det bland annat mental tränare, certifierade coacher och leg. psykolog.
IMG_1156.JPG

Inshape travel

Outlook-vigvzqfm.png

Nurture by nature

IMG_1163.jpg

Hälsoportalen

logo_globala_malen_horizontell-1_edited.

Vi arbetar med Agenda 2030
Globala målen för hållbar utveckling 

Genom EcoLeads verksamhet med utveckling och utbildning fokuserar vi framförallt på mål 3 & 4 av de globala hållbarhetsmålen.
 
God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.
 
Varje dag gör vi skillnad tillsammans med våra kunder och samarbetspartners. Vi tillför vår kompetens inom ledarskap och hälsa, vår fulla närvaro och eviga tilltro till våra kunder. Våra kunder tillför sin tid, sitt engagemang för att göra skillnad för sig själv och sin omgivning. 
 
Ingen kan göra allt. Alla kan göra nått.
03-god-halsa-och-valbefinnande.png
04-god-utbildning-for-alla-logo-1.png
bottom of page