KONST SOM HELAR

Konst är healing för mig. Färg, intuitiv form och helig geometri har tagit mig till att i varande och meditation skapa konst. Den heliga geometriska formen Vesica Piscis är mandelformen som skapas av två halvt överlappande cirklar, och är den form jag kommit att utforska. Symboliskt är det universums livmoder: Början till allt liv när föreningen mellan det medvetna feminina & medvetna maskulina uppstår. Ny början!
För mig har det i konsten fått formen av vulvan och  innebörden av urkraften i kvinnan. Det har tagit mig djupare på min egna vandring att väcka, utforska och låta min vildkvinna ta sin plats i mig och i mitt liv. Det är en kraftfull process upplever jag. Både utifrån den resa jag gjort och även som guide till andra kvinnor på deras vandring till sin inre vildkvinna och gudinna.

 
" The womb of the universe. Your universe. Your power. Your juiciness. Your wildness. Your pureness. Your innocence. ​Your yoni remembers. Go to her. Sit with here. Cry and laugh. Tickle and play. Choose her. Let her know you love her with everything that she is. She is longing for you. For the truth and the essential in you. ​This Art room is to honor all the woman, the feminine, the yoni, and the womb. This room is an offering to mother earth and her unconditional love."

// Konstantina