top of page

About Me.

VAD ÄR EXISTENTIELL HÄLSA OCH VARFÖR ÄR DET VIKTIG?

White Vibe Photocentric Minimalist To-Do List Instagram Story.png
Den existentiell hälsan handlar om vår relation till livet, vår känsla av mening och sammanhang. Om kraft att möta livets svåra stunder och förmåga att bjuda in glädje, skapa harmoni och uppleva förundran. Existentiella tankar får oss att reflektera över livets stora och vardagliga frågor. De tar oss närmare våra känslor och öppnar en dörr till att utforska vem vi verkligen är och vad som är viktigt på riktigt. Livets fördjupning bjuder ofta in till att vi vill välja en livsstil som vi, våra medmänniskor och planeten mår bra av.
 
Vår existentiella hälsa är viktig del för vårt mående och välbefinnande. Allt mer forskning visar på den existensiella hälsans positiva effekter för vårt välmåendet. WHO lyfter genom sina studier fram den existentiella hälsan och visar på åtta existentiella dimensioner som påverkar vår mentala, emotionella & fysiska hälsa. De går hand i hand med Aaron Antonovskys salutogen hälsoperspektiv och vikten av KASAM -känsla av sammanhang.

Svenska Kommuner & Regioner (SKR) bedriver utvecklingsarbete inom existentiell hälsa och har tagit fram handlingsplaner för inkludera aspekten inom sina verksamheter. Allt fler aktörer däribland Svenska kyrkan arbetar lokalt och politiskt för att lyfta och driva inkluderingen av existentiell hälsa.

VEM KOMMER TILL MIG OCH VARFÖR?

Det är människor, som du och jag, som vill skapa sig ett innerligt och balanserat liv där vi känner mening, tillit och livskraft. En del av oss har hoppat av ekorrhjulet frivilligt, andra har tvingats ur hjulet och vissa behöver stöd för att skapa mening där de befinner sig eller för att skapa sig ett liv som är mer helt och hållbart.
 
Jag har genom tiderna coachat och väglett många människor med stor längtan och outforskad passion till att lära känna sig själva djupare, komma i kontakt med sin kärna, sin lust, kreativitet och nya drömmar. Med mod har de omfamnat mentala, emotionella och existentiell sår och omvandlat inre begränsande föreställningar till livskraft och energi. Jag får ständigt vittna om när utvecklingen sker inifrån och ut och integreras i det egna ledarskapet. 

White Vibe Photocentric Minimalist To-Do List Instagram Story (1).png

Call 

123-456-7890 

Email 

Follow

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

MENTORSPROGRAM

Mentorsprogrammet bygger på 3 delar.

 

SESSIONER

10 djupgående sessioner á 2 h, 1 gång i månaden med transformerande coaching och shamansk energiterapi. Fri löpande coaching. 

ONLINEPROGRAM

1 år med 10 steg där varje steg görs under 1 månad för djupgående mental, emotionell, fysisk och själslig bearbetning och integrering.

NÄTVERK

Del i kvinnligt nätverk för personlig och själslig utveckling, som du kan vara del i och få stöd av.

 

Ditt mentorsprogram väver samman 

djupgående sessioner som du gör med mig, med övningar i onlineprogrammet som du gör dagligen på egen hand. Varje del i programmet är skapad för att du ska få bästa möjliga stöd och förutsättning för din personliga och själsliga utveckling.

 

Mentorsprogrammet följer medicinhjulets läkande rörelse där du möter inre arketyper som delpersonligheter och gör yoga och meditation för att balansera ditt chakrasystem. 
 

Detta mentorsprogram är en inre vandring där du får skala av inlärda program, det som inte är du utan pålagt, inlärt och internaliserats i den grad att du kanske tror att det är du. Du får läka dina sår, ta hand om och inkludera delar som inte fått ta sin plats. Låta dig transformera din energi och kraft så den stärker dig. Lära dig bemästra förmågan att balansera dig, samt skapa vackra inre relationer och energiflöden.

10 STEG
Bilden nedan visar de 10 steg, som även kan ses som portar som leder till inre vandringar. Till vänster står det vilken arketyp vi kommer jobba med och till höger vilket tema och även chakra.
11_edited.jpg

När din inre kontakt stärks och du blir mer av den du verkligen är, då stärks även ditt inre & innerliga självledarskap. Du kommer upptäcka att din passion blir glödande, din mission tydligare och din väg ljuvligare. Det är som att komma hem inuti och leva livet från en djup tillfredställd plats med mening. 

En djupt transformerande resa för dig som vandra inåt och hem. Du som vill ta nästa steg och önskar stöd för att gå på din inre resa till frigörelse och blomning.

Online sessioner är möjliga om du bor på annan plats än Skåne.

bottom of page